Бағдарлама құрудың сатылары мен кезеңдері

Click https://www.youtube.com/watch?v=IvM4-Oz3L_k link to open resource.